ST120 Umax300 ST30K
28GB tố độ cao Không giới hạn 7GB tốc độ cao
120.000 300.000 30.000
28 ngày 30 ngày 7 ngày
Đăng kí ngay Đăng kí ngay Đăng kí ngay
ST15K V120 Mi5K
3GB tốc độ cao 2GB/ngày tốc độ cao 1GB tốc độ cao
15.000 120.000 5.000
3 ngày 30 ngày 1 ngày
Đăng kí ngay Đăng kí ngay Đăng kí ngay

Mocha Viettel ĐỒNG HÀNH CÙNG SỸ TỬ MÙA THI 2015

Ứng dụng Mocha Messenger cung cấp tính năng đăng ký tra cứu điểm thi, điểm chuẩn miễn phí cho thí sinh. Hỗ trợ thí sinh và các bậc phụ sinh chọn trường dựa trên kết quả thi và tính cách của từng thí sinh.

Để tra cứu điểm thi 2015, thí sinh vào ứng dụng Mocha Messenger -> vào phần danh bạ trong Mocha -> Danh sách đặc biệt -> Điểm thi 2015 và nhắn tin vào tài khoản này theo cú pháp hướng dẫn nhé


ĐỒNG HÀNH CÙNG SỸ TỬ MÙA THI 2015
Để đồng hành cùng sỹ tử mùa thi 2015, Mocha Messenger cung cấp tính năng đăng ký tra cứu điểm thi, điểm chuẩn miễn phí cho thí sinh và hỗ trợ thí sinh và các bậc phụ sinh chọn trường dựa trên kết quả thi và tính cách của từng thí sinh.
1. Đăng ký tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2015:
Soạn tin DT <SBD> gửi Điểm Thi 2015 trong Danh bạ Mocha Messenger.
Ví dụ: Đăng ký tra cứu điểm thi cho thí sinh có SBD BKA123456:
- Đăng nhập Mocha Messenger
- Vào Danh bạ Mocha Messenger, tìm Điểm thi 2015 trong mục Danh sách đặc biệt
- Gửi tin nhắn DT BKA123456
2. Tra cứu điểm chuẩn năm 2015
Soạn tin DC <Mã trường> <Mã ngành> gửi Điểm Thi 2015 trong Danh bạ Mocha Messenger.
Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn của ngành Cơ khí trường Đại học Bách khoa Hà Nội
- Đăng nhập Mocha Messenger
- Vào Danh bạ Mocha Messenger, tìm Điểm thi 2015 trong mục Danh sách đặc biệt
- Gửi tin nhắn DC BKA D480201
3. Kịch bản tra cứu điểm chuẩn năm 2014
Soạn tin DC2014 <Mã trường> <Mã ngành> gửi Điểm Thi 2015 trong Danh bạ Mocha Messenger.
Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn của ngành Cơ khí trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2014
- Đăng nhập Mocha Messenger
- Vào Danh bạ Mocha Messenger, tìm Điểm thi 2015 trong mục Danh sách đặc biệt
- Gửi tin nhắn DC2014 BKA D480201
4. Tra cứu thông tin mã trường, mã ngành
Soạn tin MT <Chuỗi ký tự> gửi Điểm Thi 2015 trong Danh bạ Mocha Messenger.
Ví dụ: Tra cứu thông tin mã trường, mã ngành của trường Đại học Bách khoa
- Đăng nhập Mocha Messenger
- Vào Danh bạ Mocha Messenger, tìm Điểm thi 2015 trong mục Danh sách đặc biệt
- Tra cứu mã trường: gửi tin nhắn MT B
- Tra cứu mã ngành: gửi tin nhắn MN B
5. Kịch bản tra cứu chỉ tiêu theo ngành
Soạn tin CT <Mã trường> <Mã ngành> gửi Điểm Thi 2015 trong Danh bạ Mocha Messenger.
Ví dụ: Tra cứu chỉ tiêu tuyển sinh ngành Cơ khí của trường Đại học Bách khoa
- Đăng nhập Mocha Messenger
- Vào Danh bạ Mocha Messenger, tìm Điểm thi 2015 trong mục Danh sách đặc biệt
- CT BKA D480201
6. Tra cứu số báo danh
Theo số CMND:
Soạn tin SBD <Cụm thi> <CMND> gửi Điểm Thi 2015 trong Danh bạ Mocha Messenger.
Ví dụ: Tra cứu thông tin số báo danh cho thí sinh có số CMND 01310514
- Đăng nhập Mocha Messenger
- Vào Danh bạ Mocha Messenger, tìm Điểm thi 2015 trong mục Danh sách đặc biệt
- Gửi tin nhắn SBD BKA 01310514
Theo họ tên:
Soạn tin SBD <Cụm thi> <Họ và tên> gửi Điểm Thi 2015 trong Danh bạ Mocha Messenger.
Ví dụ: Tra cứu thông tin số báo danh cho thí sinh Hoàng Thu Hà
- Đăng nhập Mocha Messenger
- Vào Danh bạ Mocha Messenger, tìm Điểm thi 2015 trong mục Danh sách đặc biệt
- Gửi tin nhắn SBD BKA HOANG THU HA
7. Tra cứu xếp hạng
Soạn tin XH <SBD> gửi Điểm Thi 2015 trong Danh bạ Mocha Messenger.
Ví dụ: Tra cứu xếp hạng cho thí sinh có SBD BKA123456
- Đăng nhập Mocha Messenger
- Vào Danh bạ Mocha Messenger, tìm Điểm thi 2015 trong mục Danh sách đặc biệt
- Gửi tin nhắn XH BKA123456
8. Kịch bản tra cứu xếp hạng dự kiến của 1 ngành
Soạn tin XH <SBD> <Mã trường> <Mã ngành> gửi Điểm Thi 2015 trong Danh bạ Mocha Messenger.
Ví dụ: Tra cứu xếp hạng cho thí sinh có SBD BKA123456 đăng ký vào ngành Cơ khí trường Đại học Bách khoa Hà Nội
- Đăng nhập Mocha Messenger
- Vào Danh bạ Mocha Messenger, tìm Điểm thi 2015 trong mục Danh sách đặc biệt
- Gửi tin nhắn XH BKA123456 BKA D480201
9. Tư vấn chọn trường
Soạn tin TV <SBD> gửi Điểm Thi 2015 trong Danh bạ Mocha Messenger.
Ví dụ: Để nhận tư vấn chọn trường cho thí sinh có SBD BKA123456
- Đăng nhập Mocha Messenger
- Vào Danh bạ Mocha Messenger, tìm Điểm thi 2015 trong mục Danh sách đặc biệt
- Gửi tin nhắn TV BKA123456
Thông tin chi tiết về chương trình liên hệ:
- Tổng đài 198 (200đ/p)
- Email: mocha@viettel.com.vn
MOCHA MESSENGER CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!

Previous
Next Post »
Đăng kí gói Viettel Tiền Giang